NASI PARTNERZY

Reklama
Reklama


O Stowarzyszeniu PDF Drukuj Email


z siedzibą

w Tarnowskich Górach

przy ul. Opolskiej 21
Władze Stowarzyszenia reprezentuje Zarząd w składzie:

Prezes Magdalena Latacz
Wiceprezes Michał Sporoń
Sekretarz Stanisława Szymczyk
Skarbnik Ewa Słabik
Członek zarządu Maria Gołąbska Marulewska


Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca                        Teresa Majzner
Członek                                    Maria Witkowska
Członek                                           Janina Muc

 

 

Jak odbywają się wykłady i zajęcia?


Rok akademicki składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.
Słuchacze uczestniczą w wykładach oraz zajęciach fakultatywnych.
Wykłady wygłaszane są w co drugi poniedziałek każdego miesiąca
o godzinie 16.30
w sali widowiskowej Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich Górach przy ul.
Sobieskiego.
Cykl wykładów oraz rozpoczęcie roku akademickiego nastąpi 

2 października 2017 o godz. 16.30 w  Centrum Rzemiosła i Sztuki Dawnej w Kompleksie Zamkowym
"U Wrochema"

O tematyce  wykładu słuchacze są informowani:
-  podczas poniedziałkowych spotkań wykładowych,
-  na stronie internetowej Stowarzyszenia www.utwtg.pl
-  pod numerem telefonu 513  191 176.

Telefon 513 191 176 jest numerem prywatnym, dlatego prosi się,
aby w sprawach związanych z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 13.00


Zajęcia fakultatywne


I. W roku 2017/2018 planuje się prowadzenie zajęć  fakultatywnych
z następujących dziedzin :
- informatyki,
- języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego ,
- aerobiku,  gimnastyki w wodzie i usprawniająco- leczniczej, tańca połączonego z  
gimnastyką, pilatesu ,yogi i ćwiczeń ruchowych,
- florystyki , rękodzieła artystycznego i malarstwa.
Zajęcia będą się odbywać, jeżeli utworzą się grupy liczące min 12 osób.

 

II. Miejsce odbywania się zajęć:


1/ informatyka i  języki: niemiecki, angielski ( część), rosyjski
prowadzone będą w II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach
przy ul. Piłsudskiego

2/ język angielski ( część) , aerobik,  yoga , florystyka , rękodzieło
artystyczne  i malarstwo w Zespole Szkół Techniczno- Usługowych ("Kolejówka" w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju,

3/ gimnastyka w wodzie i taniec z gimnastyką w Parku Wodnym,

4/ pilates w Studio Fitness przy ul. Opolskiej

5/ gimnastyka usprawniająco- leczniczea w Zakładzie Rehabilitacji WSP SA im. B.Hagera

6/ ćwiczenia ruchowe w Galeri Fitness przyul. Janasa (Stare Tarnowcie)

 

III. Częstotliwość zajęć


1/ języki obce i informatyka –  co dwa tygodnie w wymiarze 2 godziny lekcyjne

2/ zajęcia ruchowe co tydzień w wymiarze 45 min - 60 min, ćwiczenia ruchowe 2 razy w tygodniu po 1 godz.

3/ florystyka, rękodzieło artystyczne, malarstwo  – raz w miesiącu w wymiarze 2 - 3 godzin

IV .Odpłatność za zajęcia wynosi:


1/ informatyka, języki obce  - 130 zł/ rok

2/ rękodzieło artystyczne, malarstwo     - odpłatność uzależniona od liczby uczestników + koszt materiałów,

3/ florystyka - odpłatność uzależniona od liczby uczestników+ koszt materiałów,

4/ gimnastyka z tańcem , pilates, yoga  - 5 zł/zajęcie do października br.Od listopada  10 zł/ zajęcie

5/gimnastyka w wodzie - 6 zł/zajęcie do października  br . Od listopada 12 zł/ zajęcie

6/ areobik ,gimnastyka usprawniająco- lecznicza - 3 zł/ za zajęcie do października br. Od
listopada 5 zł/ zajęcie.

7/ ćwiczenia ruchowe w Galerii Fitness - 45 zł/m-c

V. Terminy wnoszenia opłat


Odpłatności za języki obce i informatykę należy uregulować za cały rok do 30 listopada
2017 r u starosty grupy lub wpłacić na konto bankowe stowarzyszenia.
Zajęcia ruchowe i artystyczne opłacane są w danym dniu u starosty grupy.
W zajęciach uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, którzy opłacili składkę członkowską na dany rok . Fakt dokonania wpłaty potwierdzany jest w legitymacji członkowskiej, którą należy okazać staroście grupy.

Jak zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jednocześnie członkiem Stowarzyszenia?


Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku są równocześnie członkami
Tarnogórskiego Stowarzyszenia –Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać słuchacz,  który:
-jest emerytem lub rencistą,
- jest mieszkańcem powiatu tarnogórskiego,
- złoży deklarację,
- opłaci w momencie złożenia deklaracji składkę roczną w wysokości 50 zł

Słuchacze, którzy są już członkami Stowarzyszenia dokonują
do końca listopada danego roku  wpłaty składki rocznej - 50 zł.
Deklaracje i wpłaty przyjmuje się :
- w dniach, w których odbywają się wykłady ( oprócz wykładu inauguracyjnego)
- w biurze Stowarzyszenia przy ul Opolskiej 21. Wpłaty można dokonywać za
pośrednictwem banku.


Konto bankowe Stowarzyszenia:


Tarnogórskie Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Bank BGŻ nr 41 2030 0045 1110 0000 0271 3330


 

Przekaż Twój 1 %

Reklama

Ta strona wykorzystuje COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki .

Akceptuje polityke cookie

EU Cookie Directive Module Information